نمایش نوار ابزار

نفت خام

شرایط عجیب قیمت های نفت خام در دنیا، امروز درس های بیشتری به می آموزد. اول اینکه همانطوری که رهبری معظم انقلاب بارها گفته اند تکیه بر خام فروشی نفت اگر چه در حد مقدورات نیاز است باید کنار گذاشته شود و امروز معلوم شد که می بایست توجه اصلی معطوف به تبدیل نفت خام به ارزش افزوده با توسعه صنایع مربوطه گردد. دوم اینکه توجه جدی و فوری به ساخت پالایشگاههای کوچک ( Mini Refinery ) و توسعه پترو پالایشگاهها باید در دستور کار فوری دولت قرار گیرد و سرمایه‌ های کوچک بخش خصوصی در کنار نیروی جوان متخصص داخلی با کمک دولت به این سمت هدایت شود. دولت امسال وابستگی به نفت را در بودجه به مقدار قابل توجهی کاهش داد که اقدام خوبی است.