نمایش نوار ابزار

شروع سال تحصیلی

عکس زیر خاکی هم که مربوط به حدود ۳۰ سال پیش است را به اشتراک میگذارم.
سال اول دبیرستان طالقانی گناوه.
یادش بخیر و یاد همه همکلاسی های خوبم که در بین ما نیستند را گرامی میدارم.